Оценете
(3 гласа)
Компенсация на реактивна мощност:

Регулатор на cosφ - BR7000

Код за поръчка:

Характеристики:

 • Трифазно измерване и регулиране
 • Превключващи релета, изработени за трифазна или еднофазна компенсация
 • Смесена трифазна и еднофазна компенсация
 • Има възможност да се използва като регулатор реактивна мощност и/или като измервателно устройство
 • Интелигентно контролиране
 • Удобно управляващо меню (на няколко езика)
 • Оптимизирана навигация в менютата, чрез бутон ESCAPE ESC) HELP-бутон, текст за интерактивна помощ (отнася се за отделните менюта)

Характеристики:

 • 3-фазно измерване на всички параметри на мрежата (напрежение, ток, реактивна мощност, активна мощност, пълна мощност, честота, хармоници до 31-ви, температура)
 • Показания и записване на максималните стойности, комутации и време на опериране
 • Показание на дата, време, операция
 • Показание на хармоници, както и стойностите на THD или за всеки хармоник във формата на стълбица
 • Режим на осцилоскоп за графично показание на цялостната осцилация (колебание) вкл. хармоници
 • Показания на измерените стойности - свободно програмируеми (дисплей - редактор)
 • Смяна големината н а шрифта: голям шрифт (max. 3 измерени стойности на дисплея)

Опериране:

 • Графичен дисплей 128 × 64 точки с max. 8 реда
 • Опростен потребителски интерфейс ; няколко езика
 • Самостоятелно обяснено и оптимизирано навигационно меню

Режими на опериране:

 • Автоматично инициализиране
 • Показание на дисплея и автоматично опериране (нормално регулиране)
 • Ръчно опериране
 • Тестово пускане
 • Сервизно опериране
 • Експертен режим

Регулиране:

 • Просто регулиране 3-фазно (3-фазни кондензатори), max. 15 превключващи изхода
 1. За 3-фазно измерване: регулирането става спрямо най-лошия cos φ или средна стойност
 2. За еднофазно измерване: 2 токови входа са допълнително достъпни за измерените токове на кондензатора
 • Еднофазно регулиране: max. 5 превключващи изхода за всяка фаза (3 · 5 превключващи изхода); всяка даза се регулира отделно. Еднофазните кондензатори са включени към неутралата
 • Смесено регулиране : например 3 · 3 еднофазни кондензатора на фаза (L-N) за балансиране и допълнително 6 изхода за нормални 3-фазни кондензатора
 • Самостоятелно регулиране на еднофазни кондензатори L-L (без неутрала)

Съобщения за грешка:

 • Превишаване на напрежение/недостатъчно напрежение/липса на напрежение
 • Превишаване на тока
 • Прекомпенсация / недостатъчна компенсация
 • Хармоници (превишено THD)
 • Превишаване на температурата
 • C-дефект (повреда на кондензатор)
 • Предупреждение за превключващи операции
 • Вътрешно предупредително съобщение със записване на времето
 • 1 реле за аларма
 • 1 свободно програмируемо реле
 • 1 реле за регулиране на вентилатор

Входове:

 • Оперативно напрежение: 110 … 230 V AC ±15 %
 • 3 входа за измервателно напрежение: 30 … 440 V AC (L-N) / 690 V AC (L-L)
 • 3 токови входа: X:1A / X:5A
 • 1 външен вход

Изходи:

 • 3 · 5 релейни изхода (БЕЗ контакт) като превключващи изхода
 • 3 релейни изхода (БЕЗ контакт) за съобщение/аларма/вентилатор
 • 2 независими изолирани интерфейса RS485

Интерфейси:

 • 2 независими, изолирани RS485 интерфейса
  Употреба
  - Като интерфейс за PC с Windows-Software BR7000-софтуер
  - Като системен интерфейс за свързване с други регулатори или разширение със допълнителни системи
  - Като интерфейс за специфична употреба на клиента

Особености:

 • Възможност за регулиране в зависимост от времето, чрез вграден таймер (например може да се контролира необходимият за достигане cosφ спрямо времето)
 • Възможност за настройка на втори параметър
 • Режим на осцилоскоп за графично показание на ток и напрежение – могат да се избират индивидуални фази
 • Показание на хармоници във формата на стълбици (трансформация на Фурие)
 • Бързо програмиране

Аксесоари: BR софтуер за PC

 • Връзка към RS485
 • Възможност за управление на няколко PF-регулатора
 • Удобни анализи на записаните стойности
 • Директна връзка към USB-портовете на PC чрез USB-адаптер
 • Windows XP и по-нагоре

Аксесоари: BR софтуер за PC


Настройка на устройствата и визуализация
PF регулатор BR7000
Показание на дисплея и записване на параметрите на мрежата

Техническа информация

Тип BR7000
Оперативно напрежение 110 ... 230 V AC ±15%, 50/60 Hz
Измервателно напрежение (3-фазно) 3 · 30 … 440 V AC (L-N), 50/60 Hz
Измервателен ток (3-фазен) 3 · X: 5A / X:1A избираемо
Консумирана мощност < 3 VA (с активирани 15 релета)
Чувствителност 50 mA / 10 mA
Превключващи изходи  
Релейни изходи за кондензаторни разширения 15 релета, свободно програмируеми за превключване на 1-
или 3-фазни кондензатори
Релета за аларма 1
Програмируеми релета за съобщения 1
Релета за вентилатор 1
Превключваща мощност на релетата 250 V AC, 1000 W
Брой на активните изходи програмируемо
Опериране и показание на дисплея напълно осветен графичен дисплей 128 × 64 пиксела
Езици на менюто D / E / ES / F / RU / TR
Брой на стъпките на регулиране 20
Свободно редактируеми стъпки на регулиране 1 чрез редактор
Регулиране регулиране на всяка фаза (L-N ) и ( L-L)
Режими на опериране 1- фазно: до 3 · 5 еднофазни кондензатори
3- фазно: до 15 трифазни кондензатори
смесен режим: за балансиране и компенсиране
Принцип на регулиране последователно превключване, кръгово превключване,
режим на самостоятелно оптимизирано интелигентно превключване
  4-квадрантно опериране
Автоматично оптимизиране възможно
Измерване на тока вътре в кондензатора възможно
необходим cosφ 0.3 ind ... 0.3 cap регулируем
2-ри необходим cosφ 0.3 ind ... 0.3 cap регулируем
Време на включване избираемо от 1 sec до 20 min
Време на изключване избираемо от 1 sec до 20 min
Време на разреждане избираемо от 1 sec до 20 min
Вътрешен часовник/няколко таймера да
Ръчно опериране да
Фиксирани стъпала/пропускане на стъпала програмируемо
Съобщение за нулево напрежение стандартно
Показания/Функции на дисплея  
Показание на параметрите на мрежата
Като реална стойност/в %/като графика
3- фазни
cos φ, V, I, f, Q, P, S, ΔQ, THD-V, THD-I
Голям дисплей на 3 параметъра на мрежата избор в меню "редактор на дисплея"
Режим осцилоскоп възможно
Точност ток/напрежение: 1%
активна, реактивна, пълна мощност: 2%
Вградена помощна функция зависи от контекста, разясняващ текст
Запаметяваща функция  
Запаметяване на максимални стойности
Запаметяване на минимални стойности
напрежение, ток, активна, реактивна и пълна мощност, температура, THD-V, THD-I,
напрежение
Запаметяване на превключващи операции всеки изход, възможно по отделно пренастройване
Запаметяване на времето на опериране всеки кондензатор, възможно по отделно пренастройване
Запаметяване на грешки грешката се регистрира в разясняващ текст със записано време
Мониторинг на температурата автоматично изключване на стъпки
Обхват на измерване на температурата –30 … 100 °C
Интерфейс 2 независими, изолирани интерфейса
RS485 (MODBUS RTU, системен интерфейс)
Измерване на мрежата-, анализиране- и софтуер за параметризиране за PC, включен в доставката
Външни изходи 230 V AC, изолирани
2. cosφ необходим за достигане чрез външен вход или чрез събитие
Корпус монтиране в табло
DIN 43 700, 144 × 144 × 60 mm
Тегло 1 kg
Оперативна околна температура –20 … +60 °C
Клас на защита според DIN 40 050 отпред: IP54, отзад: IP20
Стандарт за безопасност IEC 61010-1:2001, EN61010-1:2001
Устойчивост на смущения EN50082-1:1995
Устойчивост на ЕМС IEC61000-4-2:8kV
IEC61000-4-4:4kV
   

Съществена част е опцията за контрол на последователността на свързване от потребителя в допълнение към сериите за интегриран контрол, която позволява регулаторът да се използва във всички мрежи за компенсация.Индикацията на различни фазни параметри, както и запазването на данни от работата на компенсиращото устройство позволяват анализ на  грешките и системен мониторинг.Благодарение на всеобхватните функции на дисплея могат да бъдат заместени няколко аналогови уреда.

Регулаторът е предназначен за стандартно оперативно напрежение от 230 VAC (L-N), измервателно напрежение 30÷300 VAC (L-N) 50/60Hz и измервателен ток 5A или 1A (програмируем).При други оперативни напрежения е необходим напреженов трансформатор

Основни характеристики

 • Дисплей
 1. Широк и мултифункционален LCD дисплей (2х16 символа)
 2. Графичен и буквено-цифров
 3. LCD осветяване
 • Интелигентен контрол
 • Ясно и лесно за работа меню
 • Способност за самостоятелна оптимизация на управлението
 • Функция, позволяваща разглеждане на записаните стойности
 • Четири-квадратно действие
 • Широк измервателен диапазон на напрежението
 • Мощен алармен изход
 • Изобразяване на многобройни системни параметри
 1. Системно напрежение (VAC)
 2. Реактивна мощност (kVar)
 3. Активна мощност (kW)
 4. Честота
 5. Общо хармонично изкривяване на напрежение и ток
 6. Индивидуални хармоници до 19-ти
 7. Мониторинг на индивидуални капацитивни токове
 8. Привидна мощност (kVA)
 9. Привиден ток (A)
 10. Температура (°C)
 11. cosφ в реално време
 12. Зададен cosφ
 13. kVar стойност за достигане на зададения cosφ
 • Програмиране на фиксирани стъпала и възможност за прескачане на отделни изходи
 • 20 предварително програмирани съотношения между стъпалата със самооптимизираща се реакция на превключване
 • Режим на ръчно/автоматично управление
 • RS 232 и системен интерфейс
 • Алармен изход
 1. Недостатъчна компенсация
 2. Прекомпенсация
 3. По-нисък ток
 4. По-висок ток
 5. По-висока температура
 6. Превишение на хармоници
 7. Програмируема прагова стойност
 8. Запазване на информация за вътрешни грешки
 9. Програмиране на 2-ро сигнално реле
 • Записани стойности, които могат да бъдат показани
 1. Брой на включванията на контакторите
 2. Максимално напрежение, U (Vmax)
 3. Максимална реактивна мощност Q (kVar)
 4. Максимална стойност на хармоници
 5. Максимална активна мощност P (kW)
 6. Максимална привидна мощност S (kVA)
 7. Максимална достигната температура (°C)
 8. Време на работа на всички кондензатори
 • Динамична компенсация на фактора на мощността (транзисторни изходи) - тиристорно превключване

Регулаторът е предназначен за стандартно оперативно напрежение от 230 VAC (L-N), измервателно напрежение 30÷300 VAC (L-N) 50/60Hz и измервателен ток 5A или 1A (програмируем).При други оперативни напрежения е необходим напреженов трансформатор.

Технически характеристики

Общи
Тегло
1 кг.
Кутия
144 х 144 х 60мм
Условия на околната среда
Клас на напрежение
III
Степен на замърсяване
2
Работна температура
-10C° ÷ +70C°
Температура на съхранение
-20C° ÷  +75
Чувствителност към смущенията
EN55082-2.1995
Указания за безопасност
EN61010-1 03.1994+A2 05.1996 /
IEC1010-1 1990+A1 1992
Положение на монтаж
всяко
Клас на влажност
15% до 95% без конденз
Степен на защита
Лицева част
Задна част

IP54 според IEC529/DIN 40050
IP20 според IEC529/DIN 40050
Действие
Захранващо напрежение
230VAC, 50 и 60Hz
Зададен cosφ
0.8 индуктивен - 0.8 капацитивен
Диапазон  на времето за включване и за разреждане
1 - 12000 секунди
Брой на поредиците на съотношенията на стъпалата
-Превключване в зададена поредица
-Кръгово/линейно/ превключване
-Самооптимизиращ се интелигентен начин на управление
Измерване
Диапазон на измерваното напрежение
30÷300VAC фаза към нула
(50÷525V междуфазно)
Основна честота
50 и 60 Hz
Измерване на ток
/токов трансформатор/
х/1 и х/5А
Минимален работен ток
40 mA
Максимален ток
5.3 A
Време на изключване на кондензаторни групи при отсъствие на измервателно напрежение
<15ms
Превключвателни изходи
Релейни изходи
Брой релета
6 и 12 стъпки
Напрежение на превключване/мощност
max. 250VAC, max. 1000W
Максимална честота на превключване
0.25Hz
Експлоатационен живот
Механична част
>30x10 превключвания
Експлоатационен живот ел. част
>5х10 превключвания
(товар=200VA, cosφ=0.4)
Реле за аларма
6 параметъра
СТИМАР 1 ЕООД