Оценете
(0 гласа)
Компенсация на реактивна мощност:

Кондензатори за индукционни пещи NON PCB:

Приложение

Кондензаторитe KLS са разработени за индукционни пещи, работещи при честота между 50 и 10000 Hz. Произведени по поръчка тези кондензатори са разработени да се придържат към специфичните изисквания на всеки клиент. Повечето от тези кондензатори обезпечават стъпковите промени в kVar въз основа на свързаните секции във всеки един кондензатор. Това позволява настройване на веригата към промяната на индуктивните товари.

Конструкция

Кондензаторитe KLS използват полипропиленов слой и алуминиево-фолиева конструкция с NON-PCB течен импрегнант. Импрегниращата течност M/DBT и качественият полипропиленов слой имат изключителни диелектрични свойства за целия диапазон на работната температура на кондензаторите за индукционни пещи.

KLS кондензаторите, разработени за работа при по-ниски честоти са с въздушно охлаждане. Средно честотните кондензатори имат вградени радиатори за охлаждане. Втулките и връзката с охлаждащата вода са поставени в кутията на кондензатора.

Изисквания за безопасност:

Стандартните кондензатори нямат вградени разрядни устройства - всички кондензатори трябва да бъдат свързани директно с разреждащо устройство, като това може да бъде друго електрическо съоражение, свързано паралелно с кондензатора (напр. намотката на пещта).

Сигурност за качеството:

Всички кондензатори са издържали следните рутинни тестове:

  • Тест за херметичност на кутията
  • Тест за разреждане на кондензатора при закъсяване при 1.7Un, DC
  • Загуби измерени при 50 Hz
  • Тест, с подаване на напрежение между клемите 2.15Un (AC) за 10сек. или 4.3Un (DC) за 10сек.
  • Тест, с подаване на напрежение между клемите и кутията, където е подходящо (в зависимост от конструкцията)

Кондензаторите са изпълнени според IEC110 и VDE 0560, част 9

Параметър: Номинални данни:
 
Номинално напрежение, Uном 500-3000V
Номинална реактивна мощност, Qном до 400 kVar (fn=50, 60 Hz)
до 3000 kVar (fn>60 Hz)
Работна честота, fном
50-10000 Hz
Допустимо отклонение от номиналния капацитет, Cном -5/+10% (по-малък допуск при поръчка)
Собствени загуби в кондензатора 0.15 - 0.7 W/kVar
Температура (околна температура) -25/+45ºC (с въздушно охлаждане)
+1/+45ºC (с водно охлаждане)
Температура на охлаждащата вода
45 max.
Максимално налягане на охлаждаща вода
8 bar
Дебит на охлаждащата вода
4.5 l/min - 12.5 l/min
Импрегнираща течност
Биоразградима несъдържаща PCB диелектрично масло, базирано на M/DBT
Разреждащи резистори
При поръчка, само за кондензатори 50/60 Hz
Вградени предпазители
Само за кондензатори с въздушно охлаждане
Измерване на температурата
При поръчка могат да бъдат вградени температурни сензори
Измерване на налягане
При поръчка могат да бъдат вградени изключватели за налягане
Материал на кутията
Кутия от мека стомана за кондензатори 50/60 Hz.
Месингови кутии за средночестотни кондензатори

Кондензатори с въздушно охлаждане, 50Hz:

Un, [V] Qn, [kVar]
fn, [Hz]
In, [A]
Cn, [µF]
A, [mm]
B, [mm]
Тегло, [кг]
 
500
135
50
270
1719
135
1000
70
600
165
50
275
1459
135
1000
70
600
210
50
350
1857
170
1000
88
600
180
50
273
1315
135
1000
70
600
230
50
348
1681
170
1000
88
770
225
50
292
1208
135
1000
70
770
285
50
370
1530
160
1000
83
880
275
50
313
1130
135
1000
70
880
335
50
381
1377
160
1000
83
990
280
50
283
909
135
1000
70
990
345
50
348
1120
160
1000
83
1100
290
50
264
763
135
1000
70
1100
350
50
318
921
160
1000
83
1200
340
50
283
752
135
1000
70
1200
390
50
325
862
160
1000
83
1350
200
50
148
349
135
680
48
1500
340
50
227
481
135
1000
70
1500
400
50
267
566
160
950
79
2000
365
50
183
290
135
1000
70
2000
400
50
200
318
150
1000
78
2200
375
50
170
247
135
1000
70
2400
350
50
146
193
135
1000
70
2400
400
50
167
221
150
1000
78
2500
365
50
146
186
135
1000
70
2500
400
50
160
204
150
1000
78
3000
340
50
113
120
135
1000
70
3000
400
50
133
141
160
950
79

Кондензатори с водно охлаждане, от 332 до 10000Hz:

Кондензатори с единично охлаждаща тръба
Un, [V] Qn, [kVar]
fn, [Hz]
In, [A]
Cn, [µF]
A, B, C, [mm]
Тегло, [кг]
 
700
332
180
474
599
160-600-200
50
1500
1000
420
667
168
165-650-/
56
600
600
500
1000
531
160-460-120
38
2800
2000
500
714
81
145-640-200
48
3000
666
520
222
23
145-330-120
25
3000
2250
520
750
77
145-840-200
63
800
1200
600
1500
497
145-670-200
50
1250
1200
700
960
175
160-360-283
30
750
1200
1000
1600
340
145-470-120
35
800
400
1000
500
99
165-220-200
19
1150
865
1000
752
104
145-350-200
26
1500
1200
1200
800
71
165-330-227
28
1500
2000
1200
1333
118
165-520-200
44
600
750
2000
1250
166
145-330-120
25
800
640
2000
800
80
165-265-200
23
1500
2000
2000
1333
71
145-540-200
41
800
850
2400
1063
88
145-300-200
23
1500
2100
2500
1400
59
165-500-200
43
400
141
2800
353
50
145-200-200
15
400
600
3000
1500
198.9
165-330-227
28
1100
615
3000
559
27
145-265-200
20
1100
1230
3000
1118
54
145-400-200
30
1250
1200
3000
960
40.7
165-330-227
28
1500
2330
3000
1553
55
165-520-200
44
650
600
4000
923
56.5
145-220-200
17
700
875
5000
1250
57
165-300-200
26
800
400
5000
500
20
145-175-175
13
800
800
5000
1000
40
145-265-120
20
460
625
10000
1359
47
145-265-120
20
650
630
10000
969
24
145-265-200
20
800
650
10000
813
16
165-220-200
19

 

Кондензатори с двойно охлаждаща тръба
Un, [V] Qn, [kVar]
fn, [Hz]
In, [A]
Cn, [µF]
A, B, C, [mm]
Тегло, [кг]
 
650
1200
1000
1846
452
165-400-200
34
650
1200
2000
1846
226
165-330-200
28
800
640
1000
800
159
165-265-200
23
1500
1700
8000
1133
15
165-265-200
23
СТИМАР 1 ЕООД