Оценете
(1 глас)
Компенсация на реактивна мощност:

Капацитивни контактори с резистори за предварително зареждане:

Общи сведения

За включване на кондензаторни батерии трябва да се използват само устройства, специално разработени за целите на компенсацията на реактивна мощност.

При включване на кондензатори посредством стандартни контактори, паралелно на вече включени кондензатори, се генерират екстремно високи пускови токове до 250In. Това води до съкращаване на експлоатационния живот както на контакторите, така и на кондензаторите.

Капацитивните / кондензаторните контактори с резистори за предварително зареждане са предназначени да намалят значително пусковия ток - <70In, при което резисторите се включват посредством помощни контактори. Те затварят преди главните контакти и предварително зареждат кондензатора.

Основни храктеристики

  • Отлично намаляване на пусковия ток
  • Подобрено качество на мощността (елиминират се напреженовите падове)
  • Удължаване живота на главните контакти
  • Софт - включване на кондензаторите, а съответно по-голям експлоатационен живот
  • Увеличаване на експлоатационния живот на компенсационната система като цяло
  • Намалени омични загуби
  • Изключителни надеждни клеми
  • Висока температурна устойчивост

За повече информация кликнете тук - страница 56-58.

СТИМАР 1 ЕООД