Компенсация на реактивна мощност:

Ние предлагаме всичко, което е необходимо за компенсиране както на индуктивна, така и на капацитивна енергия. По отношение на напрежението, ние предлагаме продукти на страна НН и СрН.

Продукти за Ниско Напрежение:

Продукти за Средно Напрежение:

Услуги в сферата на компенсацията на реактивна енергия:

СТИМАР 1 ЕООД