Оценете
(1 глас)
Уреди за измерване параметрите на ел. мрежи

ElNet - GR

Общи сведения:

Мрежовият анализатор ElNet GR е един компактен, мултифункционален, трифазен мултиметър, специално разработен да посрещне строгите нужди на ел. и енергийното измерване във всякаква малка или голяма електрическа инсталация.

ElNet GR притежава способност за запазване на информация, запазване на събития и поддържа всички стандартни комуникационни протоколи с проста интеграция в автоматизирани системи за управление.

Това е един незаменим инструмент за строителните инженери, тъй като помага за ефективното използване на електроенергия, чрез показването на фактора на мощността, максимални и минимални стойности на параметрите, ток в неутралата и до 64-ти хармоник.

Основни характеристики:

 • Мултифункционален трифазен енергиен мултиметър
 • Измервани мощности: Активна, реактивна, пълна
 • Измерване качеството на мощността и неизправности, отпадане на напреженията и запис на пикове
 • Показва напрежение, ток, честота, ток в неутралата и фактора на мощността
 • Пълно интегриране в автоматизирани системи за управление
 • Вградена флаш памет, способна да запази данни за електроенергията до 2 години
 • Лесни за опериране мултиезични менюта
 • Защитено с парола меню за настройки
 • Вграден порт за комуникация RS232/485
 • Вграден EtherNet 10BaseT комуникационен порт
 • Поддържа порт за комуникация ModBus и ModBus/TCP
 • Модерен 160х128 LCD екран
 • Възможност за проверка на фазовата последователност
 • Показва до 64-ти хармоник във форма на вълна, стълбовиден вид или като таблица
 • THD, TDD, K-фактор
 • Сравнение на информация седмично/месечно/годишно
 • Просто инсталиране
 • Лесно опериране

Екрани:

СТИМАР 1 ЕООД