Трифазни кондензатори – VR = 400 V AC, 50/60 Hz, свързани в схема триъгълник
Код за поръчка 50 Hz CR Размери d*h Тегло
Мощност
kVAr
IR
A
μF мм кг
 
B25669A3796J375 40 58 3 x 265 142 x 317 4.4
B25669A3996J375 50 72 3 x 332 142 x 355 4.7

Трифазни кондензатори, 440 V AC, 50/60 Hz, свързани в схема триъгълник
Код за поръчка 50 Hz CR Размери d*h Тегло
Мощност
kVAr
IR
A
μF мм кг
 
B25669A4657J375 40 52 3 x 219 142 x 317 4.4
B25669A4827J375 50 66 3 x 274 142 x 355 4.7
B25669B4927J375 56 74 3 x 307 142 x 355 4.7

Трифазни кондензатори, 525 V AC, 50/60 Hz, свързани в схема триъгълник
Код за поръчка 50 Hz CR Размери d*h Тегло
Мощност
kVAr
IR
A
μF мм кг
 
B25669A5467J375 40 44 3x 154 142 x 355 4.7