Еднофазни кондензатори, 230 V AC, 50/60 Hz, свързани в схема триъгълник
Код за поръчка 50 Hz CR Размери d*h
Тегло
Мощност
kVAr
IR
A
μF мм кг
 
B25667C2317A175 5.2 22.6 313 116 x 164 1.1
B25667C2397A175 6.6 28.7 397 116 x 164 1.4
B25667C2457A175 7.5 33.0 457 116 x 164 1.3
B25667C2507A175 8.3 36.3 502 116 x 164 1.3
B25667C2557A175 9.1 39.6 548 116 x 164 1.4

Еднофазни кондензатори, 400 V AC, 50/60 Hz, свързани в схема триъгълник
Код за поръчка 50 Hz CR Размери d*h Тегло
Мощност
kVAr
IR
A
μF мм кг
 
B25667C3207A175 10.4 26 207 116 x 164 1.2
B25667C3247A175 12.5 31.3 249 116 x 164 1.3

Еднофазни кондензатори, 440 V AC, 50/60 Hz, свързани в схема триъгълник
Код за поръчка 50 Hz CR Размери d*h Тегло
Мощност
kVAr
IR
A
μF мм кг
 
B25667C5117A175 6.9 16 116 116 x 164 1.3
B25667C5147A175 8.3 19 144 116 x 164 1.5

Еднофазни кондензатори, 525 V AC, 50/60 Hz, свързани в схема триъгълник
Код за поръчка 50 Hz CR Размери d*h Тегло
Мощност
kVAr
IR
A
μF мм кг
 
B25667C5117A175 10 19 116 116 x 164 1.3
B25667C5147A175 12.5 23.8 144 116 x 164 1.5
B25667C5217A175 18.6 35.5 215 136 x 200 2.0